Tài chính
19.22
+0.12 (0.61%)
Mở cửa: 19.06 Cao: 19.48 Thấp: 18.78 Cao 52 tuần: 25.72 Thấp 52 tuần: 17.99
Khối lượng: 4,968,190 Khối lượng BQ: 6,506,786.73 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGR 2.50 +0.04 (1.63%) 16,130 40,325
APG 4.50 -0.10 (2.17%) 122,670 552,015
APS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
APS 3.90 -3,696.10 (99.89%) 1,000 3,900
BVS 10.70 0.00 (0.00%) 35,500 379,850
EFI 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HBS 2.20 +0.20 (10.00%) 2,004 4,408.80
HCM 28.40 +0.15 (0.53%) 61,750 1,753,700
IDJ 4.50 0.00 (0.00%) 65,100 292,950
ORS 5.90 -0.20 (3.28%) 0 0
PHS 12.50 +1.50 (13.64%) 0 0
PIV 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSI 2.50 +0.20 (8.70%) 100 250
PVF 6.80 -0.20 (2.86%) 1,312,550 8,925,340
SBS 1.30 0.00 (0.00%) 0 0
SBS 1.90 -2,098.10 (99.91%) 5,000 9,500
SHS 7.70 +0.20 (2.67%) 626,630 4,825,051
SSI 20.35 +0.25 (1.24%) 597,530 12,159,735.50
TIG 3.50 -0.10 (2.78%) 671,716 2,351,006
VDS 13.30 +1.20 (9.92%) 86,108 1,145,236.40
VDS 11.50 -10,588.50 (99.89%) 300 3,450
VIG 1.10 0.00 (0.00%) 120,900 132,990
VIX 6.10 -0.50 (7.58%) 30,100 183,610
VND 24.90 +0.90 (3.75%) 571,803 14,237,894.70
WSS 1.90 +0.10 (5.56%) 800 1,520