Ngân hàng
42.29
+0.46 (1.10%)
Mở cửa: 41.90 Cao: 42.64 Thấp: 41.69 Cao 52 tuần: 46.74 Thấp 52 tuần: 40.88
Khối lượng: 5,512,550 Khối lượng BQ: 4,160,361.15 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ACB 23.30 +0.10 (0.43%) 2,878,182 67,061,637.72
CTG 16.70 +0.20 (1.21%) 282,450 4,716,915.28
EIB 9.43 -0.12 (1.26%) 20,560 193,880.80
MBB 13.65 +0.15 (1.11%) 79,180 1,080,807
NVB 7.90 +0.10 (1.28%) 1,125,100 8,888,290
SHB 6.60 +0.10 (1.54%) 3,423,276 22,593,621.60
STB 8.97 +0.39 (4.55%) 1,163,130 10,433,276.10
VCB 37.85 +0.70 (1.88%) 768,210 29,076,746.96
VIB 17.20 -0.10 (0.58%) 0 0