0.91
+0.34 (99.09%)
Mở cửa: 0.91 Cao: Thấp: Cao 52 tuần: 0.91 Thấp 52 tuần: 0.83
Khối lượng: 43,137,250 Khối lượng BQ: 43,035,146.58 GTGD: 0 GTGD BQ: 0.00
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Ngày 2012-08-27 2012-08-24 2012-08-23 2012-08-21 2012-08-20
Giao dịch thị trường
Cổ phiếu 30,500,600 72,282,600 32,005,400 51,119,500 28,423,800
Chứng chỉ quỹ 0 0 0 0 0
Trái phiếu 0 0 0 0 0
Tổng cộng 30,500,600 72,282,600 32,005,400 51,119,500 28,423,800
Giao dịch NDTNN
Mua 1,341,300 1,040,600 1,259,500 1,078,900 201,000
Bán 1,230,517 322,800 1,121,800 614,200 63,300
Chênh lệch 110,783 717,800 137,700 464,700 137,700
Thống kê
Tăng 38 189 30 30 142
Tăng trần 18 88 13 13 29
Giảm 332 162 351 343 176
Giảm sàn 149 37 185 170 24
Đứng giá 370 351 381 373 318
Chênh lệch -294 27 -321 -313 -34
Tình hình đặt lệnh
Tổng số lệnh mua
Tổng số lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán
Chênh lệch